Byer

Østermarie

 Pakhusgården
 Den gamle højskole
 Teknisk Skole

 

Østermarie

Stationen i Østermarie

Østermarie

Østermarie by kan tidsfæstes til cirka 1880.
Som byens egentlige grundlægger må vi regne skræddermester og senere hotelejer Peter Mortensen, der omkring 1891 byggede "Ågårdshus", og noget senere "Kirkekilde" og endelig til sidst i 1890'erne "Villa Godthåb".
Høker Fuglsang byggede "Godthåb" i 1883, og her blev oprettet brevsamlingssted med poststempel. Man stemplede med navnet "Godthåb", der blev det første officielle navn på Østermarie by, men senere, da der kom rigtig station, blev stemplet ændret til "Østermarie".

Kilde: Frede Kjøller. Østermarie vejviser. 1987. 

Foto af Østermarie Station

Østermarie station blev tegnet af Aage Rafn og Kay Fisker - som de øvrige stationer på Gudhjem-banen.
Stationen ligger i den nordlige udkant af byen med en meget stor stationsplads. Man havde planer om at anlægge en bane fra Østermarie via Svaneke til Nexø, men disse planer blev ikke realiserede. Der var dog alligevel brug for det store areal, fordi der kom meget gods til Østermarie. Især til pakhuset og til Brugsforeningen, som havde egne spor.
Gudhjem-banen blev indviet i 1916 og nedlagt i 1952, hvor den blev erstattet af rutebiler.

Foto: © Frede Kjøller