NATUREN

intet Bornholms fugle-
   og dyrenavne


intet Højlyngen
intet Kløfterne
    i kystklippen

 Smådale
 Sprækkedale
 Stengærder
 Strandskovene
 Vådområder
 Vådområder 2

 

Naturen

Skovvej ved Kofoedgård

Foto: © Frede Kjøller